Organic Management

Invertir en Assessorament Personalitzat per a la teva explotació

Apliquem assessorament personalitzat en les explotacions seguint el nostre mètode de treball amb objectius socials, ambientals i econòmics. Junts podem crear projectes rendibles d’alta qualitat i valor afegit, respectuosos amb el medi i les persones, lligats al territori i a la família.

1. DIAGNÒSTIC I VISIÓ

Es proposa una primera reunió amb l'objectiu de definir, juntament amb les persones implicades en l'explotació, els principals objectius del projecte. a) Persones implicades i nivell de decisió de cada un. b) Inquietuds econòmiques, socials i ambientals de cada membre de l'equip. c) Objectius generals a mig i llarg termini del projecte (visió). d) Diagnòstic general. e) Diagnòstic de la maquinària existent o de possible compra f) Diagnòstic dels sòls, cultius i animals actuals i / o futurs. g) Diagnòstic dels recursos de l'explotació. h) Estudi dels mercats i clients existents i futurs. Cost del servei: 120 € / hora + 45 € / hora desplaçaments + Bitllets d'avió o vaixell no inclosos en el pressupost.

+ info

2. PLA DE NEGOCI

Per assolir els objectius expressats en el punt anterior, s'elaborarà un pla de negoci per a l'explotació, que consisteix en: a) Orientació productiva (adaptació, mercats i elecció del producte). b) Previsió de despeses (incloent els beneficis esperats pel propietari de la finca). c) Previsió d'ingressos. Cost del servei: 120 € / hora. * Aquest apartat tindrà una durada aproximada d'entre 8 a 15 hores en funció de cada explotació.

+ info

3. DISSENY DE FINCA

Es realitza un disseny digital de l'explotació. a) Disseny d'infraestructures (edificis, sistemes de reg, tanques, camins ...) b) Disseny dels cultius. c) Disseny de la gestió d'animals. Cost del servei: Es defineix en funció dels apartats anteriors.

4. FERTILITAT DEL SÓL

S'elabora un estudi exhaustiu del sòl i es proposen les accions idònies per millorar la fertilitat del mateix. a) Components de la fertilitat del sòl (carboni, aigua, biologia i minerals) b) Implantació d'un canvi de sistema productiu (prescindint del conreu i de l'aplicació de productes químics) c) Utilització de les diferents eines orgàniques que permeten millorar la producció i fertilitat del sòl. Cost del servei: Es defineix en funció dels apartats anteriors

5. PRODUCCIÓ I MANEIG

Participem en les tasques de producció i maneig de l'explotació, dirigint l'equip de camp d'aquesta. Es realitza un seguiment periòdic sobre els principals factors agronòmics del projecte. a) Implantació i maneig de cultius. b) Maneig d'animals. c) Assessorament en l'elaboració de productes com vi o oli. d) Maneig ambiental (carboni, energia, aigua i biodiversitat)